Яхни
Миронівський район, Київська область

7 скликання

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

УКРАЇНА

ЯХНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ     КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 25

   «24» грудня  2015 року                                  

Про    проект  місцевого  бюджету

Яхнівської   сільської  ради  на  2016 р .

 Відповідно  до  статті  4  пп.1 п. «а»  ст.28   Закону   України     «Про  місцеве     самоврядування в  Україні»     виконавчий    комітет     Яхнівської    сільської    ради

                                                           В И Р І Ш И В :    

  1. Рекомендувати  сесії  сільської  ради  встановити  бюджет  Яхнівської  сільської    ради  на 2016 рік.       

                              1.1  В загальній  сумі  доходів  в т.ч. відрахувань :    

13010200 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів            200

14040400  Акцизний податок з реалізації суб’єктами господ. роздр. торгівлі           7900

18010000  Податок на  майно                                                                                       101800

18050000  Єдиний податок                                                                                           113900              
22090000  Державне  мито                                                                                                  100

22012500   Інші адміністративні    послуги                                                                       100

               Всього   доходів:                                                                                              224000

                  /загальний  фонд/                                                                                   

 25000000   Власні  надходження  бюджетних  установ                                                

              Всього   доходів  :                                                                                               1100

                /спеціальний  фонд/               

                                                РАЗОМ     ДОХОДІВ    :                                              225100

                                   1.2 В загальній  сумі  видатків  в т.ч. фінансування:    

010116      Органи місцевого  самоврядування                                                          204000

090412      Матеріальна  допомога  на поховання                                                            200

100202      Водопровiдно – каналiзацiйне   господарство                                                200

100203      Благоустрій міст,сіл,селищ                                                                             7200

170703      Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будiвництвом, реконструкцiєю,

                    ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг                                           6000         

210106      Заходи у сфері захисту населення і територій  від надзвичайних

                    ситуацій  техногенного  та  природного характеру                                      6400            

         Всього  видатків :                                                                                                   224000

                 /загальний  фонд/        

  100203       Плата за оренду майна бюджетних установ                                              1100  

        Всього  видатків :                                                                                                     1100

             /спеціальний фонд/    

                                                        РАЗОМ    ВИДАТКІВ:                                         225100

 2. Подати  проект  місцевого  бюджету  на 2016 рік на    розгляд  і  затвердження  сесії  сільської  ради.                

                           Сільський     голова                                                      М.В.Логвиненко

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&