Яхни
Миронівський район, Київська область

Земельний податок на 2017р.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

                                                                                                                                 Додаток  2

                                                                                                              до рішення  Яхнівської сільської ради

                                                                                                                 від 13.06.2016 року № 68-10 –VІІ

                                                                                                                «Про встановлення місцевих   податків і зборів на території

                                                                                                                   Яхнівської сільської ради на 2017 рік

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок обчислення та сплати земельного податку

на території Яхнівської сільської ради на 2017 рік                                                 

1. Платники земельного податку

  1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
  2. землекористувачі.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком

          2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

          2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування

            3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом;

        3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки земельного податку

           4.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)  - 2 % від їх нормативної грошової оцінки.

4.2.    Ставка земельного податку за сільськогосподарські угіддя, в тому числі сільськогосподарські паї – 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки.

            4.3.      Ставка земельного податку за земельні ділянки  зайняті  житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб –  0,03 % від їх нормативної грошової оцінки.

4.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, залізничного транспорту, які зайняті виробничими, культурно-побутовими господарськими та іншими будівлями і спорудами – 1 % від їх нормативної грошової оцінки.

       4.5.  Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5% від їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Київській області.

      4.6.   Ставка земельного податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), встановлюється у розмірі 1% відсотка від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по Київській області.

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб            

        5.1. Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи:

         -     інваліди першої, другої та третьої групи;

          -     фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

      -     пенсіонери;

-     ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-  фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-4 категорії;

-     фізичні особи, учасники антитерористичної операції.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

-      для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

-    для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

-      для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-     для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-      для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.2. Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи:

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

-  громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

- бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

-   органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-   дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

            5.3. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню відповідно до статті 283 Податкового кодексу України:

       -  сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

-      землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

-       земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

          -       землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

-    земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

-    земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

-    земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

            5.4. Яхнівська сільська  рада встановлює ставки  та пільги щодо земельного податку, що сплачуються на території Яхнівської сільської ради відповідно до статті 284 Податкового кодексу України

6. Податковий період для сплати земельного податку

        6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

        6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

7. Порядок обчислення земельного податку

        7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

        7.2. Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

     7.3. Платник земельного податку має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

      7.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

     7.5. Нарахування власникам та землекористувачам земельних ділянок земельного податку проводиться контролюючими органами у відповідності до норм статті 286 Податкового кодексу України.

8. Строк сплати земельного податку

         8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою в строки, визначені статтею 287 Податкового кодексу України.

            8.2. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9. Орендна плата

       9.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

       9.2. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

       9.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

       9.4. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог пунктів 6-8 цього порядку.

10. Індексація нормативної грошової оцінки земель

       10.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

        10.2. Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до статті 289 Податкового кодексу України.

11.   Податковий обов’язок

         11.1. Податковим обов’язком визнається обов’язок платника сплатити суму земельного податку та орендної плати за землю в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України, цим Положенням та(або) договором оренди землі.

            11.2. Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України.

            11.3. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

            11.4. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених Податковим кодексом України.

   Секретар сільської  ради                                                      Н. М. Івашина

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%