Яхни
Миронівський район, Київська область

І квартал 2016 року

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

УКРАЇНА

ЯХНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьма   сесія    сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження   звіту  про  виконання  сільського бюджету

Яхнівської   сільської ради   за І квартал 2016 року .

Заслухавши  та обговоривши  звіт  про виконання сільського бюджету Яхнівської  сільської ради  за  І квартал 2016 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  

 

               В И Р І Ш И Л А:

        1.   Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  Яхнівської    сільської ради  за І квартал 2016 року по  доходах  у  сумі   сто десять тисяч    сто дванадцять  гривень  сорок шість  копійок  (110112грн.46коп.) і  по  видатках   у  сумі сто двадцять сім тисяч  п’ятсот тридцять три гривні дев’ятнадцять  копійок  (127533грн.19 коп.) з перевищенням  видатків над  доходами    у  сумі   сімнадцять тисяч чотириста двадцять гривень сімдесят три копійки   (17420 грн.73коп.)

1.1. По загальному  фонду сільського бюджету  по  доходах у сумі  сто дев’ять   тисяч  шістсот сорок  три  гривні  сорок  шість  копійок   (109643 грн.46 коп.) і по видатках у сумі  сімдесят сім  тисяч   шістсот десять гривень  вісім копійок  (77610 грн.08 коп.)  з  перевищенням   доходів  над  видатками у сумі   тридцять  дві   тисячі   тридцять три  гривні тридцять вісім  копійок  ( 32033 грн.38 коп.)

1.2. По спеціальному  фонду  сільського  бюджету по доходах у сумі   чотириста  шістдесят  дев'ять гривень  нуль  копійок   (469грн. 00 коп.)  і по видатках у сумі сорок дев’ять   тисяч  дев'ятсот двадцять три гривень одинадцять  копійок  (49923 грн.11 коп.) з  перевищенням  видатків над  доходами у сумі сорок дев’ять  тисяч чотириста п'ятдесят чотири  гривні  одинадцять  копійок (49454грн. 11 коп.)                     

          с. Яхни

 «25» квітня 2016 року

   № 54 - 8 -  VІІ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Виконання  дохідної  частини Яхнівської сільської ради за 1 квартал 2016 року.

 

Найменування доходів  згідно  з бюджетною  класифікацією

Затверджено на рік з урахуванням змін

Затверджено за  І квартал  2016 року  урахуванням змін

Фактичні надходження за станом на 01.04.16р.

до плану на             рік

до плану  за                І квартал  2016 року.

 

Загальний фонд

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

200

0

126,77

63,4

0,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 

200

0

126,77

63,4

0,0

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

200

0

126,77

0,0

0,0

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

 

7900

1900

3112,00

39,4

163,8

14040400

Акцизний  податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних товарів

7900

1900

3112,00

39,4

163,8

18000000

Місцеві податки

 

215700

34800

106885,04

49,6

307,1

18010000

 

Податок на майно

 

101800

17200

46868,94

46,0

272,5

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

0

0

476,00

0,0

0,0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

 

1100

200

32983,07

2998,5

16491,5

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

42600

9000

10219,26

24,0

113,5

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

38600

3200

281,54

0,7

8,8

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

19400

4800

2909,07

15,0

60,6

18040000

Збір  за провадження  торгівельної   діяльності (роздрібна торгівля) , сплачений  до 01.01.

2015р.

 

0

0

-488,00

0,0

0,0

18040100

Збір  за провадження  торгівельної   діяльності (роздрібна торгівля) , сплачений   фізичними  особами до 01.01. 2015р.

0

0

-488,00

0,0

0,0

18050000

Єдиний податок  

 

113900

17600

60016,10

52,7

341,0

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

34000

6000

25000,00

73,5

416,7

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

24100

6000

21814,30

0,0

363,6

18050500

Єдиний податок з с-г  товаровиробників, у яких частка с /господарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

55800

5600

13201,80

23,7

235,7

20000000

Неподаткові надходження

200

0

7,65

0

0

22000000

Адміністративні збори та платежі,  доходи від некомерційної  господарської  діяльності

200

0

0

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних  посуг

100

0

0

0

0

22012500

Інші адміністративні послуги

100

0

0

0,0

0,0

22090000

 

Державне   мито

 

100

0

7,65

0

0

 

Всього   доходів загального  фонду

224000

36700

109643,46

48,9

298,8%

 

Спеціальний фонд

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1100

0

469,00

42,6

0,0

25010000

Надходження від  плати за послуги ,що надаються  бюджетними установами  згідно  із законодавством

1100

0

469,00

42,6

0,0

25010300

Плата за оренду майна  бюджетних  установ

1100

0

469,00

42,6

0,0

25020000

Інші джерела власних надходжень

0

0

0

0,0

0,0

 

Разом доходів спеціального фонду

1100

0

469,00

42,6

0,0

 

Всього доходів загального і спеціального фонду

 

225100

36700

110112,46

48,9

300,%

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Виконання  видаткової  частини Яхнівської сільської  ради за І квартал 2016 року.

 

Найменування показника

КФК

Затверджено на рік з урахуванням змін

Затверджено за    І квартал 2016р.                       з урахуванням змін

Фактичне виконання за    І квартал 2016р.

до  плану  на рік

 

 до плану

за    І квартал 2016р.

 

 

Державне управління

010000

346400

208400

69553,36

20,1

33,4

 

Органи місцевого самоврядування

010116

346400

208400

69553,36

20,1

33,4

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

200

200

0,00

0,0

0,0

 

Інші видатки на соціальний захист населення

090412

200

200

0,00

0,0

0,0

 

Житлово-комунальне господарство

100000

30100

25800

1767,59

5,9

6,9

 

Водопровідно-каналізаційне господарство

100202

200

200

0,00

0,0

0,0

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

29900

25600

1767,59

5,9

6,9

 

Транспорт, дорожнє господарство

170703

6000

6000

6000,00

100,0

100,0

 

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

170703

6000

6000

6000,00

100,0

100,0

 

Заходи у сфері захисту населення і територій  від надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного характеру

210106

6400

1600

289,13

4,5

18,1

 

Всього видатків загального фонду

 

389100

242000

77610,08

19,9

32,1

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ   ФОНД

 

 

Дошкільні заклади освіти

070000

48900

48900

48823,11

99,8

99,8

 

Житлово-комунальне господарство

100000

1100

 

1100,00

100,0

0,0

 

Всього видатків спеціального фонду

 

50000

48900

49923,11

13,1

13,8

 

Разом   загальний   і спеціальний  фонд

 

439100

290900

127533,19

29,0

43,8