Яхни
Миронівський район, Київська область

ІУ квартал 2015р.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

УКРАЇНА

ЯХНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П’ята    сесія         сьомого     скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження   звіту  про  виконання  сільського бюджету

Яхнівської   сільської ради   за  2015 рік .

Заслухавши  та обговоривши  звіт  про виконання сільського бюджету Яхнівської  сільської ради  за  2015 рік , відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                                   В И Р І Ш И Л А:

        1.   Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  Яхнівської    сільської ради  за  2015 рік   по  доходах  у  сумі   п’ятсот тринадцять тисяч  чотириста вісімдесят  три  гривні  сімдесят копійок  (513483грн.70коп.) і  по  видатках   у  сумі п’ятсот тридцять п’ять тисяч  десять гривень  п’ятдесят сім  копійок  (535010грн.57 коп.) з перевищенням видатків над доходами  у  сумі   двадцять одна тисяча п’ятсот двадцять шість гривень вісімдесят сім копійок (21526 грн.87 коп.)

1.1. По загальному  фонду сільського бюджету  по  доходах у сумі  п’ятсот одинадцять тисяч  п’ятсот вісімдесят вісім гривень десять копійок    (511588 грн.10 коп.) і по видатках у сумі  триста п’ятдесят п’ять  тисяч   п’ятсот тридцять  гривень    п’ятдесят сім  копійок  (355530 грн.57 коп.)  з  перевищенням   доходів  над  видатками у сумі  сто  п’ятдесят шість тисяч   п’ятдесят  сім  гривень  п’ятдесят  три  копійки  (156057 грн.53 коп.)

1.2. По спеціальному  фонду  сільського  бюджету по доходах у сумі одна  тисяча  вісімсот  дев'яносто  п'ять  гривень  шістдесят копійок   (1895грн. 60 коп.)  і по видатках у сумі сто сімдесят дев’ять  тисяч  чотириста вісімдесят гривень нуль  копійок  (179480 грн.00 коп.) з  перевищенням  видатків над  доходами у сумі сто сімдесят сім  тисяч п'ятсот вісімдесят чотири  гривні  сорок  копійок (177584грн. 40 коп.)                       

          с. Яхни

 «22» січня 2015 року

   № 27 - 5 -  VІІ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Виконання дохідної частини  Яхнівської сільської  ради за 2015 рік.

 

Найменування доходів  згідно  з бюджетною  класифікацією

Затверджено на рік з урахуванням змін

Затверджено за   2015 рік урахуванням змін

Фактичні надходження за станом на 01.01.16р.

до плану на             рік

до плану  за                2015 рік

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

200

200

556,96

278,5

278,5

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

200

200

556,96

278,5

278,5

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

200

200

556,96

278,5

278,5

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

5300

5300

8702,00

164,2

164,2

14040400

Акцизний  податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних товарів

5300

5300

8702,00

164,2

164,2

18000000

Місцеві податки

 

175900

175900

386599,58

219,8

219,8

18010000

 

Податок на майно

90600

90600

130323,84

143,8

143,8

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

100

100

0

0,0

0,0

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

 

 

100

100

0

0,0

0,0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

100

100

261,00

261,0

261,0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1500

1500

1410,27

94,0

94,0

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

30900

30900

43681,16

141,4

141,4

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

25400

25400

39233,43

154,5

154,5

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

32500

32500

20737,98

63,8

63,8

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

0

0

0

0,0

0,0

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

0

0

25000,00

0,0

0,0

18040000

Збір  за провадження  торгівельної   діяльності (роздрібна торгівля) , сплачений  до 01.01. 2015р.

0

0

134,00

0,0

0,0

18050000

Єдиний податок  

85300

85300

256275,74

300,4

300,4

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

28000

28000

75556,00

269,8

269,8

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

51300

51300

54989,86

107,2

107,2

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

6000

6000

125729,88

2095,5

2095,5

19000000

Інші податки та збори

200

200

0

0,0

0,0

20000000

Неподаткові надходження

100

100

462,24

462,2

462,2

22000000

Адміністративні збори та платежі,  доходи від некомерційної  господарської  діяльності

100

100

0

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних  посуг

0

0

0

0

0

22012500

Інші адміністративні послуги

0

0

433,80

0,0

0,0

22090000

 

Державне мито

 

100

100

28,44

28,4

28,4

22090100

Державне мито,що  сплачується  за місцем розгляду та оформлення документів, у тому  числі за оформлення документів на спадщину і дарування

100

100

28,44

28,4

28,4

 

Разом доходів

181700

181700

396454,78

218,2

218,2%

 40000000

Офіційні трансферти

115138

115138

115133,32

100,0

100,0%

41035000

 Інші субвенції

71800

71800

71800,00

100,0

100,0

41037000

Субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на проведення  виборів  депутатів місцевих  рад та  сільських, селищних, міських  голів

43338

43338

43333,32

100,0

100,0

 

Всього доходів загального фонду

296838

296838

511588,10

172,3

172,3%

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1100

0

1125,60

102,3

0,0

25010000

Надходження від  плати за послуги ,що надаються  бюджетними установами  згідно  із законодавством

1100

0

1125,60

102,3

0,0

25010200

Надходження  бюджетних установ від  додаткової (господарської) діяльності

0

0

0

0,0

0,0

25010300

Плата за оренду майна  бюджетних  установ

1100

0

1125,60

102,3

0,0

25020000

Інші джерела власних надходжень

0

0

770,00

0,0

0,0

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

0

0

770,00

0,0

0,0

25020200

Кошти, що отримують  бюджетні  установи від  підприємств,організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для  виконання цільових заходів

0

0

0

0,0

0,0

 

Разом доходів спеціального фонду

1100

0

1895,60

172,3

0,0

 

Всього доходів загального  і спеціального фонду

297938

296838

513483,70

172,3

173,0%

               

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Виконання   видаткової   частини  Яхнівської   сільської   ради  за   2015 рік.

Найменування показника

КФК

 Затверджено на рік з урахуванням змін

Затверджено на рік з урахуванням змін

Фактичне виконання за   2015р.

до  плану  на рік

 

 до плану

 за 2015р.

 

 

Державне управління

010000

243300

243300

221519,36

91,0

91,0

Органи місцевого самоврядування

010116

243300

243300

221519,36

91,0

91,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

200

200

0,00

0,0

0,0

Інші видатки на соціальний захист населення

090412

200

200

0,00

0,0

0,0

Житлово-комунальне господарство

100000

40200

40200

14465,14

36,0

36,0

Водопровідно-каналізаційне господарство

100202

22000

22000

2650,00

0,0

0,0

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

18200

18200

11815,14

64,9

64,9

Культура і мистецтво

110000

79300

79300

76212,75

96,1

96,1

Бібліотеки

110201

34700

34700

34627,49

99,8

99,8

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

110204

44600

44600

41585,26

93,2

93,2

Проведення   виборів  депутатів місцевих рад та сільських,селищних міських голів

250203

43338

43338

43333,32

100,0

100,0

Всього видатків загального фонду

 

406338

406338

355530,57

87,5

87,5

СПЕЦІАЛЬНИЙ   ФОНД

 

Дошкільні заклади освіти

070000

0

0

0

0

0

Житлово-комунальне господарство

100000

8500

0

8198,00

96,4

0,0

Будівництво

150000

150000

150000

148282,00

98,8

98,8

Транспорт, дорожнє господарство

170000

18000

18000

18000,00

100,0

100,0

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних  проектів

250000

5000

5000

5000,00

100,0

100,0

Всього видатків спеціального фонду

 

181500

173000

179480,00

13,1

13,8

Разом   загальний   і спеціальний  фонд

 

587838

579338

535010,57

91,0

92,3