Яхни
Миронівський район, Київська область

Рішення про місцеві податки і збори на 2017р.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

У К Р А Ї Н А

ЯХНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ         КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята сесія                        сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення місцевих податків і зборів на    

території  Яхнівської  сільської ради на 2017 рік

         Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX  «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України,   та змін внесених  Законом України від 24.12.2015 року № 909-19  « Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році» відповідно   п.24, ст. 26, ст.69  Закону  України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” Яхнівська  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити  на території Яхнівської сільської ради податки і збори на 2017 рік:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ;

- земельний податок;

- транспортний  податок;

- єдиний податок.

 2. Затвердити:

     2.1.Положення  про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Яхнівської сільської ради на 2017 рік згідно додатку 1;

     2.2. Положення про порядок обчислення та сплати  земельного податку на території Яхнівської сільської ради на 2017 рік згідно додатку 2;

     2.3.Положення про встановлення транспортного податку на території Яхнівської сільської ради на 2017 рік згідно додатку 3;

     2.4.Положення про єдиний податок  на території Яхнівської сільської ради на 2016 рік згідно додатку 4;

  3. Довести дане рішення до фізичних та юридичних осіб відповідно чинного законодавства.

  4. Копію даного рішення надіслати до Миронівської об’єднаної державної податкової    інспекції.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, законності і правопорядку.

          Сільський голова                                                                          М.В.Логвиненко

село Яхни                

13 червня 2016 р.

№  68 – 10 - VІІ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%