Яхни
Миронівський район, Київська область

ІІІ квартал 2015р.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

УКРAЇНА

ЯХНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     Сорок  дев’ята   сесія         шостого        скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження   звіту  про  виконання  сільського бюджету

Яхнівської   сільської ради   за 9 місяців   2015 року .

Заслухавши  та обговоривши  звіт  про виконання сільського бюджету Яхнівської  сільської ради  за  9 місяців   2015 року   , відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  

               В И Р І Ш И Л А:

        1.   Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  Яхнівської    сільської ради  за 9 місяців  2015 року   по  доходах  у  сумі   триста тридцять шість тисяч    чотириста тридцять п’ять  гривень  п’ятдесят копійок  (336435грн.50коп.) і  по  видатках   у  сумі триста сімнадцять  тисяч  п’ятсот дві гривні вісімдесят шість  копійок  (266678 грн.06 коп.) з перевищенням доходів над  видатками    у  сумі           вісімнадцять тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні шістдесят чотири копійки   (18932грн.64 коп.)

1.1. По загальному  фонду сільського бюджету  по  доходах у сумі  триста тридцять чотири тисячі шістсот тридцять три гривні сімдесят копійок                      (334633 грн.70 коп.) і по видатках у сумі  двісті п'ятнадцять  тисяч   п’ятсот тридцять чотири гривні  шість копійок  (215534грн.06 коп.)  з  перевищенням   доходів  над  видатками у сумі  сто  дев’ятнадцять тисяч   дев’яносто  дев’ять  гривень  шістдесят чотири  копійки  ( 119099 грн.64 коп.)

1.2. По спеціальному  фонду  сільського  бюджету по доходах у сумі      Одна тисяча  вісімсот одна гривня  вісімдесят  копійок   (1801грн. 80 коп.)  і по видатках у сумі сто одна   тисяча  шістсот двадцять пять гривень нуль  копійок  (51144 грн.00 коп.) з  перевищенням  видатків над  доходами у сумі сорок дев’ять  тисяч триста сорок дві  гривні  двадцять  копійок (49342грн. 20 коп.)                  

          с. Яхни

 «19» жовтня 2015 року

   № 318 - 49 -  VІ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Виконання  видаткової частини Яхнівської сільської ради за 9 місяців 2015 року.

Найменування показника

КФК

Затверджено на рік з урахуванням  змін

Затверджено

за 9 місяців  

2015р.                       з урахуванням змін

Фактичне виконання за   9 місяців 2015р.

до  плану  на рік

 

 до плану

за 

 9

м-ців 2015р.

 

Державне управління

010000

243300

207400

155048,38

63,7

74,8

Органи місцевого самоврядування

010116

243300

207400

155048,38

63,7

74,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

200

200

0,00

0,0

0,0

Інші видатки на соціальний захист населення

090412

200

200

0,00

0,0

0,0

Житлово-комунальне господарство

100000

40200

38600

4046,14

10,1

10,5

Водопровідно-каналізаційне господарство

100202

22000

22000

0,00

0,0

0,0

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

18200

16600

4046,14

22,2

24,4

Культура і мистецтво

110000

79300

67400

56439,54

71,2

83,7

Бібліотеки

110201

34700

28700

24844,60

71,6

86,6

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

110204

44600

38700

31594,94

70,8

81,6

Всього видатків загального фонду

 

363000

313600

215534,06

59,4

68,7

СПЕЦІАЛЬНИЙ   ФОНД

 

Дошкільні заклади освіти

070000

0

0

0

0

0

Житлово-комунальне господарство

100000

8500

 

800,00

9,4

0,0

Будівництво

150000

150000

150000

27344,00

0,0

0,0

Транспорт, дорожнє господарство

170000

18000

18000

18000,00

100,0

100,0

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних  проектів

250000

5000

5000

5000,00

100,0

100,0

Всього видатків спеціального фонду

 

181500

173000

51144,00

13,1

13,8

Разом   загальний   і спеціальний  фонд

 

544500

486600

266678,06

49,0

54,8

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Виконання дохідної частини Яхнівської сільської ради за 9 місяців 2015 року

 

Найменування доходів  згідно  з бюджетною  класифікацією

Затверджено на рік з урахуванням змін

Затверджено за  9 місяців  2015 року  урахуванням змін

Фактичні надходження за станом на 01.10.15р.

до плану на             рік

до плану  за                9місяців 2015 року.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

13010200

Рентна плата за спец використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

200

200

0

0,0

0,0

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

5300

4100

6622,00

124,9

161,5

14040400

Акцизний  податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних товарів

5300

4100

6622,00

124,9

161,5

18000000

Місцеві податки

 

175900

123100

267272,90

151,9

217,1

18010000

 

Податок на майно

90600

61500

91268,53

100,7

148,4

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

100

0

0

0,0

0,0

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

 

 

100

0

0

0,0

0,0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

100

0

261,00

0,0

0,0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1500

1100

1110,82

74,1

101,0

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

30900

21000

29359,92

95,0

139,8

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

25400

17400

29498,38

116,1

169,5

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

32500

22000

18538,41

57,0

84,3

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

0

0

12500,00

0,0

0,0

18050000

Єдиний податок  

85300

61600

176004,37

206,3

285,7

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

28000

19000

51656,00

184,5

271,9

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

51300

38400

36566,70

71,3

95,2

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

6000

4200

87781,67

1463,0

2090,0

19000000

Інші податки та збори

200

100

0

0

0

20000000

Неподаткові надходження

100

0

456,80

0

0

22000000

Адміністративні збори та платежі,  доходи від некомерційної  господарської  діяльності

100

0

0

0

0

22012500

Інші адміністративні послуги

0

0

433,80

0,0

0,0

22090000

 

Державне мито

 

100

0

23,00

0

0

22090100

Державне мито,що  сплачується  за місцем розгляду та оформлення документів, у тому  числі за оформлення документів на спадщину і дарування

100

0

23,00

0

0

 

Разом доходів

181700

127500

274733,70

151,2

215,5%

41035000

 Інші субвенції

71800

59900

59900,00

59,9

100,0%

 

Всього доходів загального фонду

253500

187400

334633,70

132,0

178,6%

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1100

0

1031,80

93,8

0,0

25010000

Надходження від  плати за послуги ,що надаються  бюджетними установами  згідно  із законодавством

1100

0

1031,80

93,8

0,0

25010300

Плата за оренду майна  бюджетних  установ

1100

0

1031,80

93,8

0,0

25020000

Інші джерела власних надходжень

0

0

770,00

0,0

0,0

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

0

0

770,00

0,0

0,0

 

Разом доходів спеціального фонду

1100

0

1801,80

163,8

0,0

 

Всього доходів загального   і спеціального  фонду

254600

187400

336435,50

132,1

179,5%